افتتاح ششمین نمایشگاه تجهیزات توانبخشی معلولان، جانبازان

ششمین نمایشگاه تجهیزات توانبخشی معلولان، جانبازان و سالمندان و صنایع پزشکی وابسته، با هدف تامین وسایل مورد نیاز این افراد در بوستان گفتگو و با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد.
ویدیوهای مرتبط