دیده شدن 4 ببر سیبری در جنگل

یک گله ببر آمور در پارک ملی سرزمین پلنگ روسیه دیده شد. ببر یک حیوان منزوی است و به تنهایی زندگی می‌کند. ببرها فقط در فصل زاد ولد و یا در زمانی که توله دارند در دسته‌های چند تایی دیده می‌شوند. به تازگی یک دوربین تله‌ای در پارک ملی سرزمین پلنگ در ایالت پریمورسکی روسیه، تصویری از یک گله چهار تایی ببر آمور در کنار برکه‌ای را ثبت کرده است. این گله شامل یک ببر ماده و سه ببر جوان است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید