گله اسب های وحشی- حیات وحش ایران Herds of wild horses Iranian Wildlife

گله اسب های وحشی ایران که در کوه های منطقه باکلور طارم زندگی میکنند.برای دیدن ویدیوهای بیشتر از حیات وحش ایران به کانال: تلوبیران مراجعه فرمایید.www.aparat.com/iranianpopulartvHerd of wild horses of Iran that live in the mountains of Baklor Tarom ,To see more videos of Iran's wildlife, refer to Telewebiran channel.www.aparat.com/iranianpopulartv
ویدیوهای مرتبط