سقوط یک جرثقیل و برخورد آن با برج

یک جرثقیل در طرابلس پایتخت لیبی سقوط کرد. این جرثقیل که حدود ۱۰ سال بدون استفاده مانده بود، هنگام سقوط با یک برج برخورد و آن را تخریب کرد.
ویدیوهای مرتبط