دورتموند ۵ _ 1 فرایبورگ

خلاصه بازی پرگل و جذاب بین دورتموند و فرایبورگ دورتموند ۵_۱ فرایبورگ با دبل ارلینگ هالند
ویدیوهای مرتبط