خشک کن 30کیلویی گازی و برقی هانگی ،خشک کن ثنعتب انگور کشمش زعفران ،میوه و سبزی

خشک کن میوه و سبزی با مشعل گازی یکی از پرفروش ترین دستگاههای خشک کن میوه و سبزی است. این نوع خشک کن ها با گاز شهری و یا یک کپسول گاز مایع براحتی قابل استفاده هستند. تماس ۰۹۱۹۸۱۹۰۹۸۹ مهندس حیدرپور ۰۹۱۹۷۵۸۶۴۹۵عبدی آدرس سایت
ویدیوهای مرتبط