سوتی لیسا از گروه کره ای (بلک پینک){کپ مهم

شلام کایوتا خوشجالم که ۴۵ تاییم کردین مرسییییی اجوهام بهترینین شماها عاشقتونم لایک کن راستی اگر طنز به ۵لایک برسه یک طنزه دیگه میزارم کایوتایهه منعاشقتونم
ویدیوهای مرتبط