میکس از جان کنستانتین

خب ویدیو طنز ندیدم که بزارم ولی خب طبق گفتم داخل ویدیو کیبورد مارول که دیسی هم میزارم گذاشتم لایک کنید دیسی فنا و توی کامنت ها هم بگید چی بگم