برنامه یازده قسمت ۴

برنامه یازده قسمت چهارم .... کارگردان : سعید جعفریان. مجری : خداداد عزیزی. کارشناس : اشپیتیم آرفی و مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان و علی کریمی .................................................................................موضوع : برسی قرارداد های بازیکنان و مربیان خارجی ⚽️
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید