آنباکسینگ lol surprise سری All_Star_B.B.s

هلو گایز خوش اومدین به ویدیوی جدید ۲ تا lol surprise سفارش داده بودم که رسیدن آنباکس ازشون میزارم چرا نه فالو میکنین نه لایک میکنین نه کامنت میزارین ؟ اگه اینجوری ادامه پیدا کنه یا حمایت نکنین دیگه ویدیو نمیزارم کپی ممنوع بای