خرید فیلتر کربنی

فیلتر های کربنی با هدف حذف ناخالصی‌های آب خریداری می‌شوند. حذف مواد شیمیایی، کدورت، طعم، رنگ و بوی آب نیازمند فیلترهای تصفیه آب کربنی است. این فیلترها در دستگاه‌های تصفیه آب خانگی درون یک محفظه به نام هوزینگ قرار می‌گیرند. در دستگاه‌های تصفیه آب خانگی از دو نوع فیلتر کربنی استفاده می‌شود. این فیلتر در دستگاه‌ به گونه‌ای طراحی شده است که آب ابتدا از کربن به صورت پودری و سپس از فیلتر کربنی به صورت فشرده عبور می‌کند. کربن پودری با کمک نوع خاصی از چسب به یکدیگر فشرده شده و تشکیل کربن فشرده می‌دهد. استفاده از فیلتر های کربنی برای افزایش طول عمر و کارایی فیلتر ممبران دستگاه‌های تصفیه آب ضروری است. فیلترهای کربنی را براساس نوع آب و میزان آن طراحی می‌شوند. جنس فیلترهای تصفیه آب کربنی عموما از استیل فلزی یا FRP است. ۰۵۱-۳۷۶۷۴۲۳۴ ۰۵۱-۳۷۶۰۳۷۲۰ ۰۹۱۲۰۷۶۱۶۴۶ info@palayesazan.com
ویدیوهای مرتبط