پاسخ‌های جالب مرندی مشاور تیم مذاکره کننده در وین به سوالات مجری برنامه هاردتاک

دکتر سید محمد مرندی در مصاحبه با برنامه هاردتاک شبکه انگلیسی بی بی سی درباره روند مذاکرات وین _ پرس تی وی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید