تلاش نیروهای سپاه برای پاکسازی برف از معابر شهر سنندج

تلاش نیروهای سپاه برای پاکسازی برف از معابر شهر سنندج
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید