داستان بازی کارآگاه ناحیه شرقی

روایتی دیگر از بازی کاراگاه ناحیه شرقی آرسگان، مأمور ویژه‌ی منطقه شکاف در این داستان نقشی را ایفا می‌کند که از طریق عشق و خدمت توان مقابله‌ی خود را در پیرامون پاروک و سرزمین مینتراس به نمایش میگذارد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید