جستجوی کوهنوردان مفقود شده با پهپاد

جستجوی کوهنوردان مفقود شده در کوه میشو توسط پهپاد مهاجر6 - M6 تیپ مکانیزه امام زمان (عج) سپاه ✈️ موسسه پهپاد ‏
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید