روز فیزیک ۱۴۰۰

هر ساله انجمن علمی فیزیک شریف برنامه ای را با عنوان «روز فیزیک» برای دانش آموزان و علاقه مندان به فیزیک، جهت معرفی فعالیت عملی و پژوهشی دانشکده، برگزار میکند. امسال به دلیل همه گیری کرونا تصمیم گرفتیم با انتشار یک کلیپ این برنامه رو برگزار کنیم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید