هورمون درمانی در سرطان پستان

موضوع مصاحبه خانم دکتر نازی معینی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان در مورد هورمون درمانی در سرطان پستان در برنامه مادر کودک تندرستی شبکه سلامت سیما مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید