رهبری..امام خامنه ای

بہ رغم مدعیانی ڪہ منع عشـــق ڪنند جمــــال چہــــــره تو حجـــت موجہ ماســـت #لبیـــڪ_یـا_خامــنـہ اے️ #مـــرگ_بر_منافق
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید