با دزدان چینی آشنا شوید..ای وای خدا..

یعنی یه کشور با این همه تکنولوژی و مهارت و ابرقدرت اقتصادی بودن باز هم باید این جوری تو اجناس خوراکی و غیره بای این مدلی دزدی کنن..ای داد بیداد..خدا رحم کنه..
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید