نی دف خواننده اجرای مجلس ختم عرفانی ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عادل عبداله پور

اجرای ترحیم عرفانی با گروه موسیقی نی ، دف ،، تار، ، سنتور ،، خواننده ،، مداح در تهران.. ۰۹۱۲۰۰۴۶۷۹۷ عبدالله پور
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید