گفتگوی زنده مدیریت محترم مرکز درمان ناباروری ابن سینا با شبکه خبر سیما

گفتگوی زنده مدیریت محترم مرکز درمان ناباروری ابن سینا جناب آقای دکتر صادقی تبار با شبکه خبر سیما با موضوع بیمه سلامت ایران و درمان ناباروری
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید