شخصیت اصلی جدیدم تو ساکورا (کپشن)

سلام سلام خب دیگه من شخصیت خودمو این نگه میدارم کپی ممنوع مثل شخصیت اصلی اما اون دیگه این شخصیت رو نداره و خیلی هم انگار ماله هستی نی چون موهاش فرق داره خو بای:/
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید