قهرمانی آی ثنا - هندیکاپ کلاس ۵ دوخون مسافت 1600 - فصل پاییز گنبد کاووس 1400

اسب آی ثنا با چابکسواری محمد امین توماج و مالکیت آق اویلی انوشه توانست در دور 7 هفته 12 - جمعه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون هندیکاپ کلاس ۵ مسافت 1600 کسب نماید. اسب های بریو بوی و اسپید انجل به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید