راز پیشرفت سنگاپور

این شخص در چهار دقیقه راز پیشرفت سنگاپور را به زیبایی بیان کرد! این صحبتها به اندازه ۴۰ سال درس جامعه شناسی و مردم داری و اقتصاد ارزشمند و آموزنده است!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید