سفیر ایران در چین هیچ موردی از ابتلای هموطنان ایرانی مقیم درووهان چین گزارش نشد

?سفیر ایران در چین: هیچ موردی از ابتلای هموطنان ایرانی مقیم درووهان چین گزارش نشده است ?اقدامات لازم برای خروج هموطنان ایرانی از این شهر انجام شده است
ویدیوهای مرتبط