حضور دکتر امیرحسین مجدی(استخوان ران)

حضور دکتر امیرحسین مجدی متخصص جراحی استخوان و مفاصل در برنامه دکتر سلام با موضوع استخوان ران پخش روز چهار شنبه 23 بهمن از شبکه اموزش برنامه دکترسلام www.drsalam.tv
ویدیوهای مرتبط