رجز خوانی (سخت و خشن) علیه آل سعود و داعش |امپراتوری ایران

والله نماند اثری از آل سعود...مکه بشود مرکز ایران چه قشنگ است...یا حیدر کرار نقش زند به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید