درنان جراحی سیاه شد استخوان مچ دست ( کین باخ) | دکتر دانیال شریفی | جراح دست

راه ارتباط با دکتر شریفی : ۴۴۲۲۲۰۵۸-۰۲۱ نکروز و سیاه شدگی استخوانهای مچ دست -بیماری کین باخ - در اغلب موارد نیازمند جراحی فوق تخصصی و ظریف تخلیه استخوان مرده و پیوند استخوان است
ویدیوهای مرتبط