مردم آزاری طرفداران استاد شجریان با بستن راه مردم و آواز خوانی جلوی بیمارستان!

روزلاگ: نشریات و رسانه های زرد، خبر «دروغ» درگذشت استاد شجریان را منتشر کردند و همین کافی بود تا جماعت «روشنفکرنما» جلوی بیمارستان جمع شوند؛ راه مردم را ببندند و جلوی بیمارستان، که «سکوت» واجب است، دسته جمعی آواز بخوانند! خوشبختانه استاد شجریان زنده هستند و طبق آخرین خبر رسمی، چشمان خود را باز کرده اند. همچنین می توانید توضیحات بیشتر را در مجله خبری روزلاگ (www.roozlog.com) مشاهده و مطالعه بفرمایید.
ویدیوهای مرتبط