صحبتهای قدرتمندترین پیرزن ایران که در 104 سالگی کرونا را هم شکست داد

مسن‌ترین فرد مبتلا شده به ویروس کرونا در ایران در آستانه ۱۰۴ سالگی با بهبودی از بیمارستان کوثر سمنان مرخص شد
ویدیوهای مرتبط