دیرین دیرین - پیشگیری از کرونا 3

کی فکرش رو می‌کرد یه روزی دغدغه‌مون چطور باز کردن در آسانسور و چگونه زدن زنگ خونه‌ی مردم بشه!؟
ویدیوهای مرتبط