پیش گوی ایرانی،و اتفاقات پیش بینی شده که در سال 97 رخ دادند

شخصی در ایران خود را کیمیاگر معرفی کرده و ادعا میکند براساس انچه در طبیعت روی می دهند اتفاقات آینده را پیش بینی میکند..البته این قسمتی از اون کلیپی هست که منتشر شده است.برای سال 98 نیز اتفاقاتی را پیش بینی کرده و سیل در دوماه اول بهار،یکی از آنهاست.
ویدیوهای مرتبط