کرونا تا چند دقیقه بر روی لباس‌ها باقی می‌ماند؟

مینو محرز عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کرونا در گفتگو با برنامه تلویزیونی نکاتی منباب رعایت استفاده درست از مواد بهداشتی را ذکر کرد.
ویدیوهای مرتبط