ربیعی رژیم صهیونیستی عنصری مزاحم برای منطقه است

"علی ربیعی" سخنگوی دولت، رژیم صهیونیستی را عنصری مزاحم و ناخوانده برای منطقه غرب آسیا دانست و گفت: دیدگاه‌های سران رژیم اسرائیل، برای ایران و امنیت خلیج فارس کوچکترین اهمیتی ندارد.
ویدیوهای مرتبط