سرویس رایگان ساینیج رایبرد در زمان ویروس کرونا - نکات سازمان بهداشت جهانی

پلتفرم دیجیتال ساینیج رایبرد در نظر دارد در زمان ویروس کرونا به سازمان ها، مراکز اداری، ترمینال ها، فرودگاه ها، راه آهن و هر جایی که مانیتوری می تواند اطلاع رسانی عمومی برای نکات سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا را انجام دهد، یک ماه به صورت رایگان سرویس دهی کند. در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09127233005 تماس حاصل فرمایید.
ویدیوهای مرتبط