دستگاه اب گوجه گیری ۲ کاره که قادر به اب گیری انار هم میباشد تمام قطعات دستگاه ا

با سلام ماشین سازی شرق دستگاه ابغوره گیری صنعتی دستگاه ابگوجه گیری صنعتی دستگاه اب انار گیری صنعتی دستگاه اب انگور گیری صنعتی دستگاه اب لیمو گیری صنعتی دستگاه دو کاره لیمو وغوره صنعتی دستگاه دو کاره غوره و انگور صنعتی دستگاه دو کاره غوره وانار صنعتی دستگاه سه کاره غوره لیمو و انار صنعتی دستگاه دوقلو ابگیری دومحصول هم زمان غوره از یک ورودی و لیمو از یک ورودی دیگر جواد دردمند ۰۹۱۵۶۴۴۶۱۴۴
ویدیوهای مرتبط