کانال یا نور _اموزش تنفس- تنفس شکمی پلکانی

به کانال یا نور بپیوندین یا @yanoorchannel پست اول کانال یانور ___________________________________________ نفس مقدس است و پرانا نیروی حیاتی ست. پرانا یا انرژی کیهانی یا کی یا چی،روح حقیقی عمل تنفس است.کنترل بر تنفس یعنی دستیابی به قدرت کنترل برخویش و زندگی خویش.
ویدیوهای مرتبط