آیا بره موم برای پیشگیری و درمان کرونا موثر است؟

این روزها در جهان و ایران شاهد تلف شدن بسیاری از مردم بوده ایم . شایعات و ادعاهای زیادی نیز در مورد درمان های مکمل و جایگزین برای درمان کرونا وجود دارد . با این حال .......
ویدیوهای مرتبط