دیرین دیرین - وقتی در خانه مانده‌اید از ورزش غافل نشوید

چند سال پیش دوست عزیز فوتبالیستی گفته بود هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است. مصداق عینی‌اش رو براتون ساختیم!
ویدیوهای مرتبط