#رهبر#فرق رهبر با شاه شاه بهتر است یا رهبر بزرگ ترین دزدی تاریخ ایران #شاه رود

این ویدئو میگوید مه امام بهتر است یا شاه و شبهات شمارا جواب میدهد
ویدیوهای مرتبط