محک «کرونا» برای سلبریتی‌ها _ تاثیرات کرونا بر باورهای دینی

دکتر ظریفیان استاد دانشگاه ضمن اشاره به تاثیرات مثبت و منفی کرونا تصریح کرد: باید کارکردهای سازنده رسانه را به جامعه معرفی کنیم و از رسانه بیش از گذشته استفاده کمال گرا داشته باشیم.
ویدیوهای مرتبط