پیوند بابایی متخصص تغذیه چطور کم بخوریم ، سیر بشیم ولی چاق نشیم ؟

تنها نوشتن برنامه غذایی برای داشتن وزن و سایز ایده آل کافی نیست،تیم تغذیه و رژیم درمانی با در نظر تمام شرایط سبک زندگی سالمی را برای شما طراحی میکند. ※ تشخیص عوامل مانع ڪاھش وزن ناھشیار ※ شناخت عادت ھاے نامناسب ※ شکست باور ھاے آسیب زا ※ انگیزہ و تقویت روحیہ ※ راھڪارھاے روانشناختے سرعت بخش ※ ڪنترل استرس ※ پیشگیرے و درمان افسردگے و اضطراب ※ ڪنترل تمایلات غذایے ※ افزایش اعتماد بہ نفس ※ ڪاھش فشار روانے ‌ ‌ پیوند بابایی متخصص تغذیه و رژیم درمانی ارتباط با ما : ۰۹۳۵۸۶۴۵۳۷۰ پیج اینستاگرم : peivand_diet@
ویدیوهای مرتبط