۱۶ کشته و ۱۳ زخمی در آتش سوزی قطار در پاکستان

۱۶ کشته و ۱۳ زخمی در آتش سوزی قطار در پاکستان انفجار کپسول گاز عامل آتش سوزی بوده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید