کمک خواستن نفیسه روشن از رسانه ها و جنجال حاشیه اخیرش

نفیسه روشن بازیگر مطرح کشورمان گله مند از حاشیه سازی ها از رسانه ها خواست تا به کمک افراد معروف بروند تا از حاشیه سازی برای آن ها جلوگیری کرد.نفیسه روشن در ادامه با اشاره به حاشیه اخیرش گفت: شب خوابیدم و صبح دیدم که خبر بارداری من در فضای مجازی منتشر شده است. در صورتی که این خبر کذب بود و من فقط یک عکس سنوگرافی بارداری در استوری اینستاگرام منتشر کرده بودم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید