فایل صوتی ببخش و رها شو | سنترال فایل

وقتی کینه و انتقام را حفظ می کنیم، هر چیزی که با آن ها پیش می رود را حفظ می کنیم:اضطراب، عصبانیت، حساسیت، افسردگی، افزایش یا کاهش وزن، فقدان اعتماد به نفس، بیخوابی، اعتیاد و … لیست طولانی و پر از ناامیدی است. لینک دریافت فایل :
ویدیوهای مرتبط