شام ایرانی به میزبانی علیرضا خمسه

در این قسمت شام ایرانی علیرضا خمسه میزبان میرطاهر مظلومی، علی مشهدی و امیرحسین صدیق می باشد.
ویدیوهای مرتبط