سیل زدگی در مناطق گلستان

سیل زدگی روستای اراز محمد اخوند شهرستان گنبد کاووس استان گلستان0
ویدیوهای مرتبط