بازگشت ایران و عراق به ده کشور افزایش شیوع موج دوم کرونا کوید 19

نکته در شیر مادر فاکتور Lactoferrin لاکتوفرین وجود دارد که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند . مانع بیماری ویروسی نوزادان می شود. خوردن شیر بز ، گوسفند ، گاومیش ، گاو که با حداقل دما جوشانده شده باشد توصیه میشود. ایران و کشور برادر عراق
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید