جوجه کشی قو غاز و غاز دو رگه با دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

جوجه کشی قو غاز سفید توسط جناب آقای باقری ایشان هم اکنون 3 دستگاه جوجه کشی دارند که یک دستگاه 210 عددی و 2 دستگاه جوجه کشی 588 عددی می باشد. قالب کار ایشان بیشتر جوجه کشی قو غاز و غاز دو رگه است. جناب باقری با موفقیت و رضایتی که داشتند بسیاری از آشنایان و دوستان را برای خرید دستگاه جوجه کشی به دی کیو شاپ معرفی کرده اند. آقای باقری بدنبال گسترش فعالیت خود بعنوان کسب و کار پر سود خانگی می باشد. ** دی کیو شاپ تلفن تماس : 01142262056 01142258768 wwwdq1.ir
ویدیوهای مرتبط