اتحاد پنگوئن ها ی امپراطور برای نجات جوجه هاشون

اتحاد پنگوئن ها ی امپراطور برای نجات جوجه هاشون در اینجا مرغ طوفان درصدد حمله به جوجه های پنگوئن ها رو دارد و سعی میکند با منقار قویش جوجه ها را از حلقه محافظتی که پنگوئن به دور جوجه ها شکل داده اند رو جدا کند ولی جالب اینکه پنگوئن های بالغ قد خودشان را می کشند که قدبلند نشان داده شوند و در آخر پنگوئن جسور و ناترس آدلی از راه میرسد و خود را قاطی ماجرا میکند و مرغ طوفان بیخیال شکار میشود
ویدیوهای مرتبط